Co jest celem leczenia cukrzycy?

CO OZNACZA DOBRE WYRÓWNANIE CUKRZYCY I JAK JE OSIĄGNĄĆ?

Dobre wyrównanie cukrzycy oznacza uzyskanie poziomu cukru we krwi zbliżonego do poziomu cukru u osoby zdrowej. Nowoczesne metody insulinoterapii pozwalają ten cel uzyskać, ale aby go osiągnąć, konieczne jest przestrzeganie czterech zasad:

  1. zdrowego odżywiania,
  2. monitorowania glikemii,
  3. prawidłowej insulinoterapii,
  4. regularnego wysiłku fizycznego.

Samokontrola glikemii

Pomiary cukru bez analizy wyników i na tej podstawie, właściwej modyfikacji leczenia są bezcelowe i nie prowadzą do poprawy kontroli cukrzycy.

Zgodnie z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego osoby leczone metodą intensywnej insulinoterapii powinny codziennie oznaczać stężenie glukozy:

  • na czczo,
  • przed i 60–120 minut po głównym posiłku
  • przed snem
  • oraz w sytuacji złego samopoczucia.

Częstość i pory oznaczeń należy dobierać indywidualnie według ustalonych zasad leczenia oraz potrzeb pacjenta.

Dowiedz się więcej na temat glukometru Contour®Plus One, odwiedź stronę www.contourplusone.pl

W celu uzyskania dobrego wyrównania cukrzycy należy poza odpowiednio częstą kontrolą glikemii, analizować uzyskane wyniki i kontekst im towarzyszący. Warto wykorzystać możliwości aplikacji mobilnej Contour®Diabetes, do której bezprzewodowo przesyłane są wyniki pomiarów poziomu cukru. Dodatkowo można dodać na przykład dawki insuliny oraz ilość spożywanych wymienników węglowodanowych. Istnieje również możliwość dodania Twoich uwag, np. sugestie dotyczące przyczyny wysokiego lub niskiego cukru. Warto przeglądać zgromadzone dane. Pewne wydarzenia powtarzają się i analiza poprzednich zapisów pomaga w doborze odpowiedniej dawki insuliny, posiłku, aktywności fizycznej i innych zmiennych rzutujących na uzyskiwane wyniki.


Dowiedz się więcej o aplikacji

Aplikacja CONTOUR® DIABETES: pozwala podejmować lepsze decyzje

 

 

Wartości glikemii danej osoby można również przeanalizować za pomocą programu komputerowego Gluco Contro

Mamy do dyspozycji nie tylko wartości liczbowe, ale również wykresy uwzględniające trendy. Można oglądać wyniki dotyczące zarówno jednego dnia, jak i dowolnego, interesującego nas zakresu czasu. Widać również tzw. powtarzalność wyników – bardzo ważny raport pozwalający szybko określić, czy powtarzalność hiperglikemii po śniadaniu, czy jakimkolwiek innym posiłku, jest duża. Co daje taka wiedza? Na pewno nie można w takiej sytuacji pozostać biernym, warto poszukać rozwiązania, np. sprawdzając, czy dobrze została oszacowana wielkość spożywanego posiłku, czy ilość insuliny na WW jest prawidłowa, czy wystarczy tylko zwiększyć odstęp pomiędzy insuliną a posiłkiem? Kilka dni później, po podjęciu decyzji co do postępowania i wdrożeniu go w życie, ponownie można sczytać glukometr Contour®Plus One i – porównując wyniki – dowiedzieć się, jakie uzyskano efekty. Tak samo analizuje się wyniki pod kątem hipoglikemii. Warto zweryfikować powtarzalność hipoglikemii, ustalić przyczyny i wprowadzić modyfikację postępowania.

Przydatne w samokontroli cukrzycy są również programy komputerowe przeznaczone do sczytywania danych z pomp insulinowych. W postaci graficznej przedstawione są sczytane z pompy dawki insuliny, co ułatwia analizę ilości, rodzaju i wielkości podawanych bolusów oraz profilu bazy. Sczytanie danych przy użyciu programów komputerowych zajmuje kilka minut i może być znacznym ułatwieniem w prowadzeniu insulinoterapii. Powyższe odczyty są szczególnie pomocne we wspólnej analizie efektów terapii prowadzonej z dzieckiem lub każdą inną osobą dbającą o dobry stan swojego zdrowia.