NOWOŚCI

Aktualności dotyczące produktów oraz aktywności firmy Ascensia Diabetes Care Polska.

FIRMA ASCENSIA WPROWADZA W POLSCE PLATFORMĘ WWW.GLUCOCONTRO.ONLINE DO ZDALNEJ ANALIZY WYNIKÓW DLA SPECJALISTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Warszawa, 28 września 2021 r. – Ascensia Diabetes Care, wiodąca globalna firma wspierająca chorych na cukrzycę, wprowadza w Polsce platformę GlucoContro.online do zdalnej analizy pomiarów glikemii z użyciem glukometru, opartą na przeglądarce. Rozwiązanie ułatwia opiekę nad pacjentami, którzy stosują system monitorowania stężenia glukozy we krwi z rodziny CONTOUR®. GlucoContro.online pozwala na zdalny dostęp do danych dotyczących cukrzycy oraz umożliwia udostępnienie ich lekarzom, pielęgniarkom i opiekunom.28 września 2021

Oświadczenie Panasonic Holding Corporation i Ascensia Diabetes Care o podpisaniu umowy handlowej z firmą Senseonics

Przedstawiciele PHC Holdings Corporation i Ascensia Diabetes Care, spółki należącej do PHC Group, informują  o strategicznym partnerstwie z Senseonics Holdings, Inc., spółką z branży technologii medycz­nych zajmującą się opracowywaniem i dystrybucją wszcze­pialnych systemów ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) przeznaczonych dla osób chorujących na cukrzycę. Partnerstwo obejmuje globalną umowę w sprawie komercjalizacji, dystrybucji, oraz umowę dotyczącą finansowania.

W ramach tej umowy Ascensia została wyłącznym globalnym partnerem w zakresie dystrybucji systemów CGM firmy Senseonics, w tym Eversense® i Eversense® XL oraz produktów przyszłej generacji, nad którymi prace rozwojo­we jeszcze trwają (takich jak wszczepialny sensor zakładany na 365 dni). W Stanach Zjednoczonych firma Ascensia rozpocznie działania marketingowe i sprzedaż systemu Eversense w najbliższych miesiącach, we współpracy z Senseonics, oraz przejmie pełną odpowie­dzialność w pierwszym kwartale 2021 roku. W Europie Ascensia rozpocznie dystrybucję w wybranych krajach po wygaśnięciu wcześniejszych umów zawartych przez Senseonics.

Nawiązana współpraca to kolejny krok w procesie budowania światowej klasy franczyzy w zakresie leczenia cukrzycy dla Ascensia, ponieważ chcemy poszerzyć naszą działalność o produkty inne niż urządzenia przeznaczone do monitorowania poziomu glukozy we krwi. 26 sierpień 2020

Ascensia Diabetes Care rozszerza aplikację CONTOUR®DIABETES o nowe funkcje raportowania

Main Image

Ascensia Diabetes Care z przyjemnością informuje o nowej wersji aplikacji CONTOUR®DIABETES 1.4, w której została zaktualizowana funkcja raportowania. Obok istniejącego podsumowania informacji na temat poziomu glukozy we krwi (Raport stężenia cukru we krwi) dodano nowy raport (Dziennik stężenia cukru we krwi), który zawiera bardziej szczegółowe dane. 11 październik 2017 r.

Komunikat dotyczący nowej normy dokładności EN ISO 15197:2015

Main Image

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie obecnie dystrybuowane glukometry i paski testowe z linii CONTOUR® spełniają nowy standard dokładności EN ISSO 15197:2015. 11 październik 2017 r.