CONTOUR®PLUS
system do monitorowania
poziomu glukozy we krwi

Dokładność, której możesz zaufać

Spełnia zaostrzone wymogi nowej normy EN ISO 15197:2015 dotyczące dokładności pomiaru.

Dawkowanie insuliny w oparciu o dokładny pomiar glikemii zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w doborze dawki, a tym samym zmniejsza ryzyko hipoglikemii i hiperglikemii.