Scroll to the next section

GlucoContro Home

GlucoContro Home to szybki i prosty dostęp do informacji.

Podłącz glukometr do komputera i gotowe. Wyniki z pamięci glukometru są automatycznie przesyłane do programu GlucoContro, a użytkownik zostaje przekierowany do elektronicznego dzienniczka samokontroli.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, MICROLET, GLUCOFACTS, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

 

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.