Ascensia Diabetes Care rozszerza aplikację CONTOUR®DIABETES o nowe funkcje raportowania

Main Image

Ascensia Diabetes Care z przyjemnością informuje o nowej wersji aplikacji CONTOUR®DIABETES 1.4, w której została zaktualizowana funkcja raportowania. Obok istniejącego podsumowania informacji na temat poziomu glukozy we krwi (Raport stężenia cukru we krwi) dodano nowy raport (Dziennik stężenia cukru we krwi), który zawiera bardziej szczegółowe dane i może zostać wykorzystany przez pacjentów podczas rozmów z lekarzami.

Nowe funkcje raportu:

  • ma formę gotowego do wydruku dzienniczka, a poszczególne glikemie oznaczono odpowiednimi kolorami aby był on bardziej przejrzysty,
  • zawiera wprowadzone informacje dotyczące każdego dnia takie jak: ilość spożytych węglowodanów, przyjęte dawki insuliny czy aktywność fizyczna,
  • wyszczególnia wyniki z każdego dnia wraz z dziennym podsumowaniem i średnimi wartościami z całego tygodnia, dzięki temu pomaga
    osobom chorym na cukrzycę w prowadzeniu bardziej rzeczowych rozmów ze swoimi lekarzami,
  • pozwala wyeksportować zapisane w aplikacji dane na temat poziomu glukozy we krwi do pliku o prostym formacie (rozszerzenie .csv),
    który można przeglądać w różnych programach, włączając w to arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Ten poręczny format eksportowanych danych pozwala również
    na importowanie danych na temat poziomu glukozy we krwi do innych systemów.

Wszystkie wyżej opisane ulepszenia wprowadzono w odpowiedzi na sugestie użytkowników aplikacji CONTOUR®DIABETES.

Nowa wersja aplikacji CONTOUR®DIABETES jest dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play