Scroll to the next section

Kabel USB

Kabel USB do podłączenia glukometru z komputerem

Firma Ascensia oferuje przewód umożliwiający podłączenie glukometru do komputera. Dzięki niemu każdy użytkownik glukometru może samodzielnie korzystać z programu komputerowego do monitorowania cukrzycy.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, MICROLET, GLUCOFACTS, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

 

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.