CONTOUR®PLUS ONE

Glukometr CONTOUR™ PLUS ONE wraz z aplikacją CONTOUR®DIABETES umożliwia lepsze monitorowanie leczenia cukrzycy.

Opis produktu

  • Funkcjonalny i łatwy w obsłudze
  • Funkcja smartLIGHT® ułatwia interpretację otrzymanego wyniku1
  • Wysoka dokładność2
  • Oszczędność pasków testowych dzięki funkcji Pomiar drugiej szansy®4
  • Możliwość połączenia glukometru z bezpłatną aplikacją CONTOUR®DIABETES**

 

 KUP TERAZ

Dlaczego warto wybrać CONTOUR®PLUS ONE?

Łatwy w obsłudze. Szybkie wyniki.

Łatwy w obsłudze. Szybkie wyniki.

Prosta konfiguracja i łatwa obsługa. Uzyskaj swoje wyniki w 5 sekund. Dla pacjentów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze glukometr, który bezproblemowo łączy się z ich smartfonem, aby pomóc podejmować właściwe decyzje związane z samokontrolą glikemii.

Discover smartLIGHT

Odkryj funkcje smartLIGHT®, która ułatwia interpretację otrzymanego wyniku1

Unikalna funkcja smartLIGHT® zapewnia szybką informację na temat wyniku pomiaru glikemii i pomaga go zinterpretować - port paska testowego podświetla się na kolor zielony, gdy wynik jest w zakresie docelowym, na żółty - gdy jest powyżej i na czerwony gdy jest poniżej zakresu docelowego.†1

Highly Accurate

Wysoka dokładność2

Glukometr CONTOUR™PLUS ONE wykazuje wysoką dokładność, wykraczającą poza minimalne wymagania dokładności pomiaru określone w normie ISO 15197:2013.***2,3

Second-Chance Sampling

Oszczędność pasków testowych dzięki funkcji Pomiaru drugiej szansy®

Pomiar drugiej szansy umożliwia pacjentom umieszczenie na pasku testowym dodatkowej próbki krwi kiedy pierwsza była niewystarczająca1, co zmniejsza liczbę zużywanych pasków.4

CONTOUR DIABETES app

Połącz glukometr z bezpłatną aplikacją CONTOUR®DIABETES

Darmowa aplikacja CONTOUR®DIABETES może ułatwić Twoje codzienne życie z cukrzycą zapewniając wgląd w wyniki pomiaru glikemii oraz ich łatwą interpretację.

Łatwość użycia: Po połączeniu z glukometrem wszystkie wyniki badań są automatycznie wysyłane z glukometru do elektronicznego dzienniczka w aplikacji.

Łatwość zrozumienia wyników: Funkcja Moje schematy wykrywa powtarzalność nieprawidłowych glikemii oraz informuje o ich możliwych przyczynach.

Łatwość udostępnienia wyników: Raport z dziennika stężenia cukru we krwi możesz w łatwy sposób udostępnić swojemu lekarzowi z wyprzedzeniem lub w dniu wizyty.

Aplikacja CONTOUR®DIABETES stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie danych osobowych.

Sprawdź, czy system operacyjny Twojego smartfona jest kompatybilny z aplikacją

Obsługa systemu*

Od niezwykle dokładnego1 wyniku pomiaru glikemii dzielą Cię tylko 3 kroki

Krok 1

Włóż pasek testowy szarym, kwadratowym końcem skierowanym do glukometru (spowoduje to automatyczne włączenie glukometru).

Krok 2

Niezwłocznie umieść próbkę krwi na pasku testowym.

Krok 3

Odczytaj wynik badania przy pomocy funkcji smartLIGHT®, która zapewni Ci szybką informację zwrotną na temat Twojej glikemii.

Filmy instruktażowe

Współpracuje z

Paski testowe CONTOUR®PLUS


Aplikacja CONTOUR®DIABETES na urządzenia mobilne (smartfon, tablet)** z systemem iOS lub Android

Nakłuwacz MICROLET®NEXT z lancetami MICROLET®

 

FAQ

Czy masz pytania dotyczące glukometru CONTOUR®PLUS ONE? Zapoznaj się proszę z naszymi najczęściej zadawanymi pytaniami TUTAJ.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych produktów, bardzo prosimy o kontakt z naszą infolinią.

Instrukcja obsługi

pdf-svgrepo-com.svgCONTOUR®PLUS ONE

*Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi CONTOUR®PLUS ONE, aby uzyskać pełną informację.
**Na kompatybilnym urządzeniu z systemem Android lub iOS. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie compatibility.contourone.com
***95 % oznaczeń glikemii musi mieścić się w granicach błędu nie większych niż ±15 mg/dl dla wartości < 100 mg/dl i ±15% dla wartości ≥100mg/dl w stosunku do pomiaru metodą referencyjną. 99% otrzymanych wyników musi mieścić się w strefach A i B siatki błędów Consensus Error Grid (CEG) w przypadku cukrzycy typu.3
†Przed dokonaniem zmian w docelowych zakresach zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

1.CONTOUR®PLUS ONE BGMS Instrukcja obsługi Rev 09/17.
2. Bailey TS. J Diabetes Sci Technol 2017 Jul;11(4):736-743.
3. International Organization for Standardization. Systemy badań diagnostycznych in vitro - wymagania dotyczące systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi do samokontroli w zarządzaniu cukrzycą (ISO 15197). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Genewa, Szwajcaria, 2013.
4. Richardson JM i wsp. Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing (Kliniczne znaczenie ponownego pobierania próbek krwi podczas badania poziomu glukozy we krwi). Poster przedstawiony na 20. dorocznym spotkaniu Diabetes Technology Meeting (DTM); 12-14 listopada 2020.

KUP TERAZ