Czy szefowie mogą nie chcieć mnie zatrudniać z powodu cukrzycy?

"Pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej zapytał podejrzliwie, czy na nic nie choruję. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Czy - jeśli będę się przyznawał do cukrzycy - szefowie mogą nie chcieć mnie zatrudniać?" (Marek, 29 lat)

To zależy, o jaki rodzaj pracy się Pan ubiega. Istnieją przeciwwskazania do wykonywania przez cukrzyków zawodu kierowcy i generalnie zawodów związanych z ruchem publicznym i transportem - np. motorniczy, sternik, pilot, zwrotniczy - z uwagi na występujące przy cukrzycy zaburzenia widzenia. Ograniczenia dotyczą także zawodów związanych z przebywaniem na wysokości (np. kominiarz, dekarz), z niemożliwością przestrzegania diety (np. kucharz, piekarz, pracownik zmianowy) oraz zawodów wymagających bardzo dobrej ostrości wzroku (np. zegarmistrz, bakteriolog). Cukrzycy rozpoczynający pracę zawodową nie są przyjmowani do wojska, policji, marynarki, rybołówstwa, a w kolejnictwie - na stanowiska związane z ruchem kolejowym. W przypadku cukrzycy istnieje ryzyko, że ewentualna utrata przytomności w przebiegu niedocukrzenia krwi może zagrażać życiu własnemu oraz osób z otoczenia.