Produkty | Aplikacja mobilna Eversense CGM

Aplikacja Eversense CGM

Dane w zasięgu ręki — aplikacja mobilna Eversense

Aplikacja Eversense na kompatybilnym urządzeniu mobilnym odbiera wyniki pomiarów stężenia glukozy z inteligentnego transmitera i je wyświetla.

Zapewnia wygodny dostęp do odczytów stężenia glukozy uzyskiwanych w czasie rzeczywistym i eliminuje konieczność noszenia ze sobą dodatkowego odbiornika.

W aplikacji można sprawdzać aktualne stężenie glukozy mierzone co 5 minut, a także dowiedzieć się, w którą stronę i jak szybko się ono zmienia. Dzięki temu możesz reagować i podejmować właściwe decyzje.

Aby uzyskać informację na temat kompatybilnych urządzeń, naciśnij tutaj.

Odkryj aplikację mobilną Eversense

Aplikacja Eversense CGM dla iOS

Funkcje, które pomagają kontrolować cukrzycę

 • Przypisywanie unikalnych dźwięków do alarmów o stężeniu glukozy

 • Możliwość zdefiniowania tymczasowego profilu glukozy z indywidualnym zakresem docelowym i poziomami alarmów

 • Alarmy predykcyjne, które z wyprzedzeniem sygnalizują zbliżanie się stężenia glukozy do poziomu wysokiego lub niskiego

 • Rejestrowanie zdarzeń, takich jak posiłki i aktywność fizyczna, oraz nakładanie ich na wykres w celu zaobserwowania trendów

 • Raporty podsumowujące, które pomagają w interpretacji danych historycznych i zaobserwowanie powtarzających się wzorców

Zdalne monitorowanie przy użyciu funkcji „Mój krąg”

 • Możesz zaprosić nawet 5 przyjaciół lub członków rodziny do przeglądania Twoich danych za pomocą specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji mobilnej Eversense NOW

Aplikacja Eversense CGM dla Android
Android

Funkcje, które pomagają kontrolować cukrzycę

 • Przypisywanie unikalnych dźwięków do alertów o stężeniu glukozy

 • Możliwość zdefiniowania tymczasowego profilu glukozy z indywidualnym zakresem docelowym i poziomami alarmów

 • Alarmy predykcyjne, które z wyprzedzeniem sygnalizują zbliżanie się stężenia glukozy do poziomu wysokiego lub niskiego

 • Rejestrowanie zdarzeń, takich jak posiłki i aktywność fizyczna, oraz nakładanie ich na wykres w celu zaobserwowania trendów

 • Raporty podsumowujące, które pomagają w interpretacji danych historycznych i zaobserwowanie powtarzających się wzorców

Aplikacja Eversense CGM dla Apple Watch

Funkcje, które pomagają kontrolować cukrzycę

 • Przypisywanie unikalnych dźwięków do alarmów o stężeniu glukozy

 • Możliwość zdefiniowania tymczasowego profilu glukozy z indywidualnym zakresem docelowym i poziomami alarmów

 • Alarmy predykcyjne, które z wyprzedzeniem sygnalizują zbliżanie się stężenia glukozy do poziomu wysokiego lub niskiego

 • Rejestrowanie zdarzeń, takich jak posiłki i aktywność fizyczna, oraz nakładanie ich na wykres w celu zaobserwowania trendów

 • Raporty podsumowujące, które pomagają w interpretacji danych historycznych i zaobserwowanie powtarzających się wzorców

Zdalne monitorowanie przy użyciu funkcji „Mój krąg”

 • Możesz zaprosić nawet 5 przyjaciół lub członków rodziny do przeglądania Twoich danych za pomocą aplikacji mobilnej Eversense NOW — przeznaczonej specjalnie do tego