Szerszy obraz sytuacji robi ogromną różnicę

System zarządzania bazą danych (DMS) Eversense to działająca w przeglądarce internetowej aplikacja, która automatycznie przesyła dane CGM z aplikacji mobilnej Eversense*.

ZACZNIJ JUŻ TERAZ

Monitoruje poziomy stężenia glukozy oraz pomaga użytkownikowi i personelowi medycznemu we wprowadzaniu zmian**.

 

Funkcje systemu zarządzania bazą danych:

Synchronizowanie danych
z aplikacją mobilną Eversense† i ich automatyczne wyświetlanie

Prezentacja danych historycznych w dziewięciu raportach

Możliwość udostępniania raportów personelowi medycznemu w celu optymalnego zarządzania cukrzycą

Zyskaj swobodę dzięki większej ilości danych.

Podsumowanie na pulpicie zawiera informacje o trendach i wzorcach dostępne w ramach następujących raportów:

  • Czas noszenia sensora Eversense
  • Ambulatoryjny profil glikemii (AGP)
  • Czas w ramach wartości docelowej
  • Czas w zakresie (TIR)
  • Zmienność poziomu glukozy
  • Trend poziomu glukozy
  • Historia poziomów glukozy
  • Rozkład poziomu glukozy
  • Dziennik transmitera
Ekran komputera pokazujący stężenia glukozy w ciągu dnia.

Jak to działa?

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Eversense zakładasz bezpieczne konto, dzięki któremu dane systemu CGM Eversense z Twojego urządzenia mobilnego co około 5 minut mogą być automatycznie synchronizowane z kontem systemu DMS Eversense. Aby się zalogować, użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła, które zostały użyte do założenia konta podczas instalacji aplikacji mobilnej Eversense.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU DMS EVERSENSE

*Aplikacja wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają przetwarzanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami
**Przed samodzielnym wprowadzeniem zmian należy skonsultować się z lekarzem
†dotyczy obsługiwanych urządzeń z systemem Android lub iOS. Pełną listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć na stronie https://global.eversensediabetes.com/compatibility