Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Continuous Glucose Monitoring (w skrócie CGM) czyli ciągłe monitorowanie stężenia glukozy. Jest to proces automatycznego, powtarzanego co kilka minut, pomiaru poziomu cukru (glukozy) w organizmie. Pomiar wykonywany jest przez sensor umieszczony pod Twoją skórą. Na podstawie danych uzyskanych z ciągłego pomiaru system może przewidzieć kierunek zmian poziomu glukozy i przedstawić go w formie strzałki. Znając rzeczywistą wartość glukozy i kierunek jej zmian, będziesz lepiej orientowac się co sie dzieje z Twoim aktualnym poziomem glukozy.

Dostępne obecnie systemy CGM mierzą stężenie glukozy w płynie tkankowym, który wypełnia przestrzenie między komórkami tkanki podskórnej. Ponieważ system CGM mierzy stężenie glukozy gdzie indziej niż glukometr, podaje stężenie nieco inne niż to zmierzone we krwi, ale bardzo do niego zbliżone. Glukometr wymaga pobrania niewielkiej próbki krwi głównie z opuszki palca i umieszczenia jej na pasku testowym. Glukometr podaje stężenie glukozy w próbce krwi. Wynik odzwierciedla stan z momentu, w którym pobrano próbkę. System CGM automatycznie i w sposób ciągły mierzy stężenie glukozy co kilka minut, wykorzystując sensor wszczepiony tuż pod skórą. Poziom glukozy zmierzony we krwi może różnić się od poziomu glukozy zmierzonego w płynie pod skórą. W przypadku zwykłych systemów CGM i FGM (Flash Glucose Monitoring) sensor należy wymieniać co 7–14 dni. W systemie Eversense CGM jeden sensor, zaimplantowany w przez lekarza wystarcza na wiele miesięcy.

System Eversense CGM wykorzystuje zjawisko fluorescencji do pomiaru stężenia glukozy za pomocą miniaturowego sensora w pełni implantowanego pod skórę. Ta zaawansowana technika monitorowania CGM pozwala na stosowanie jednego sensora przez wiele miesięcy. Na sensorze pacjent nosi inteligentny transmiter, przymocowany za pomocą codziennie wymienianego delikatnego plastra. Inteligentny transmiter można zdjąć i wymienić, pozostawiając ten sam sensor. Inteligentny transmiter bezprzewodowo zasila sensor, odbiera dane o stężeniu glukozy i wysyła je do aplikacji mobilnej Eversense.

W systemie monitorowania stężenia glukozy metodą skanowania (w skrócie FGM — Flash Glucose Monitoring) pacjent nosi w ciele sensor, który trzeba wymieniać co 7–14 dni. System FGM mierzy poziom glukozy na żądanie, a pacjent odczytuje wynik za pomocą specjalnego czytnika. Czytnik należy umieścić nad sensorem, aby bezprzewodowo odczytać poziom glukozy. W systemie Eversense CGM wykorzystuje się mały sensor w pełni implantowany pod skórę, którego nie trzeba wymieniać nawet przez 6 miesięcy. Inteligentny transmiter bezprzewodowo zasila sensor, automatycznie odbiera dane o stężeniu glukozy co 5 minut i wysyła je do aplikacji mobilnej Eversense na Twoim kompatybilnym smartfonie. Alarmy mogą być aktywowane automatycznie.

Zabieg ten wykonywany jest w gabinecie przez lekarza i trwa zwykle około 15 minut.

Inteligentny transmiter bezprzewodowo zasila sensor. Aktywowany w ten sposób sensor emituje światło ze swojego źródła LED. Fluorescencyjna powłoka polimerowa pokrywająca sensor od zewnątrz reaguje na światło ze źródła LED. Glukoza obecna w organizmie odwracalnie wiąże się z powłoką, a natężenie światła emitowanego przez powłokę zmienia się w zależności od stężenia glukozy. To natężenie emitowanego światła jest mierzone przez fotodetektory wewnątrz sensora. Specjalny układ elektroniczny przekształca wynik pomiaru do postaci cyfrowej i wysyła do inteligentnego transmitera. Inteligentny transmiter oblicza poziom glukozy oraz kierunek i szybkość jego zmiany i wysyła te informacje do aplikacji mobilnej.

Inteligentny transmiter wysyła dane o poziomie glukozy przez połączenie Bluetooth® do kompatybilnego urządzenia mobilnego, na którym działa aplikacja mobilna Eversense.

System Eversense jest kompatybilny z różnymi urządzeniami. Ich kompletna lista jest dostępna na stronie Kompatybilność.

Inteligentny transmiter automatycznie co 5 minut wysyła odczyty poziomu glukozy do aplikacji.

Tak, inteligentny transmiter jest wodoodporny. Można go zanurzyć w wodzie na głębokość 1 metra na maksymalnie 30 minut.

Osiągnięcie zaprogramowanego poziomu glukozy będzie sygnalizowane wibracją odczuwaną na ciele. Alarm lub powiadomienie pojawi się także w aplikacji mobilnej Eversense.

System Eversense jest dostępny w kilku krajach Europy. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta Ascensia Diabetes Care, aby dowiedzieć się, który ośrodek przeprowadzający implantację Eversense XL jest najbliżej Twojego domu.

System Eversense jest kompatybilny z oprogramowaniem Roche Smart Pix 3.0, Diasend/Glooko oraz programem Eversense DMS Pro. Więcej informacji o systemie Eversense DMS znajduje się na stronie DMS.