System zarządzania bazą danych Eversense (DMS)

Eversense DMS

Eversense DMS udostępnia kilka rodzajów raportów, które ułatwiają wykrycie trendów zmian poziomu glukozy w dłuższych okresach. Informacje te pomagają, we współpracy z Twoim lekarzem, w zaplanowaniu takich zmian w stylu użycia, które będą sprzyjać utrzymywaniu glikemii w normie, z uwzględnieniem Twoich zakresów docelowych. Po zalogowaniu się do systemu DMS (za pomocą posiadanej już nazwy użytkownika i hasła z systemu Eversense) można łatwo przeglądać i drukować raporty o poziomach glukozy na podstawie danych z okresu obejmującego nawet jeden rok. Na początku każdego raportu wyróżnione są średnie, najwyższe i najniższe stężenia glukozy zmierzone przez sensor, średnia liczba codziennych kalibracji i czas użytkowania.

Eversense DMS

Raporty DMS

Prezentują wyniki pomiarów stężenia glukozy z wybranego okresu. Każdy raport zawiera poszczególne odczyty.

Eversense DMS: zmienność poziomu glukozy
ZMIENNOŚĆ POZIOMU GLUKOZY

Raport przedstawia średnią wartość stężenia glukozy w ciągu dnia dla wybranego okresu czasu, wraz ze schematami zmienności stężenia glukozy.

DMS: raport trendu i historii poziomu glukozy
TREND I HISTORIA POZIOMU GLUKOZY

Raport trendu poziomu glukozy umożliwia przeglądanie danych z wielu dni nałożonych na siebie i ujawnienie w ten sposób trendów oraz prawidłowości występujących w różnych porach dnia. Raport historii umożliwia organizowanie i wizualizację różnych odczytów zebranych w określonym przedziale czasu.

DMS: raport rozkładu poziomu glukozy
RAPORT ROZKŁADU POZIOMU GLUKOZY

Raport rozkładu poziomu glukozy porządkuje dane z uwzględnieniem zakresów docelowych i zakresów przypisanych do alarmów. Umożliwia także porównywanie różnych przedziałów dat na odrębnych wykresach kołowych.

Eversense DMS Pro

System zarządzania bazą danych Eversense DMS Pro to łatwa w obsłudze aplikacja działająca w przeglądarce, która umożliwia lekarzom przeglądanie danych pacjenta z systemu Eversense CGM.
Lekarze mogą wyświetlać trendy, raporty i zdarzenia pacjentów, którzy udostępniają instytucji medycznej dane ze swoich systemów CGM.

 

 

 

Eversense DMS Pro