Korzyści ze stosowania długoterminowego systemu CGM

Eversense XL

Pomagaj pacjentom skuteczniej kontrolować cukrzycę

System ciągłego monitorowania stężenia glukozy Eversense®XL CGM jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia glukozy u osób chorych na cukrzycę, które ukończyły 18 lat, przez okres maksymalnie do 180 dni. Stanowi w zamierzeniu dopełnienie monitorowania poziomu glukozy we krwi z opuszki palca, lecz go nie zastępuje. Zabieg implantacji i usuwania sensora wykonuje lekarz. Aby uzyskać więcej informacji, pacjent powinien zwrócić się do swojego lekarza. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na stronie global.eversensediabetes.com/safety-info.

Lepsze wyniki w rzeczywistych warunkach

Stale aktualizowane informacje

Stale aktualizowane informacje

Osiągany w warunkach rzeczywistych wskaźnik utrzymywania glikemii w zakresie docelowym

53%–69% czasu w zakresie docelowym4

Dowiedz się więcej
Długi okres działania

Długi czas użytkowania

Wiodący w branży wskaźnik przestrzegania zaleceń

>23 godziny użytkowania3

Dowiedz się więcej
HbA1C

Lepsze wyniki

Obniżenie poziomu HbA1c potwierdzone w kluczowych badaniach klinicznych1-3

Obniżenie HbA1c o 0,4% w stosunku do poziomu bazowego na poziomie 7,5% 3

Dowiedz się więcej

Zaproś swoich pacjentów do zapisania się już dzisiaj.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc wspierać ich w drodze do Systemu CGM Eversense XL.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Tweden K, Ghosh-Dastidar S, Dehennis AD, Kaufman F. Real-world data from U.S. patients using a long-term implantable continuous glucose monitoring (CGM) system: age effect on glycemic control. Diabetes 2020;69 (supplement 1): 878-P. https://doi.org/10.2337/db20-878-P