Dokładność systemu


Jak system Contour TS wpływa na precyzję i dokładność wyniku badania?

 • Technologia No Coding™ - Bez Kodowania, pozwala uniknąć błędów wynikających z nieprawidłowego kodowania glukometrów. Błędy te mogą dotyczyć dawki insuliny, ale również dawkowania leków doustnych, spożywania posiłków, zaleceń związanych z trybem życia, jak również innych założeń terapeutycznych, które mogą mieć istotny wpływ na kontrolę cukrzycy.
 • Wynik pomiaru jest niezależny od wartości hematokrytu w zakresie 0%-70%1.
  Hematokryt to stosunek objętości czerwonych krwinek do objętości całej krwi. Podwyższony hematokryt występuje w chorobach powodujących odwodnienie (oparzenia, biegunki, niedrożność jelit) oraz w czerwienicy.
  • Może to wpływać na zaniżenie wyników pomiaru glukozy we krwi.

   Zmniejszone stężenie hematokrytu występuje w anemii, w przypadku utraty krwi (krwawienia), niedożywieniu, w chorobach przebiegających z wyniszczeniem organizmu (nowotwory), w stanach septycznych i in.
  • Może to wpływać na zawyżenie wyników pomiaru glukozy we krwi.
 • Enzym zawarty w pasku testowym Contour® TS (FAD-zależna dehydrogenaza glukozy FAD-GDH), w przeciwieństwie do enzymów pasków testowych innych firm, nie wchodzi w reakcje z tlenem oraz z substancjami podobnymi do glukozy (maltozą, galaktozą), dzięki czemu substancje te nie mają wpływu na wynik badania poziomu glukozy.
 • Wynik pomiaru uzyskany za pomocą systemu Contour® TS jest niezależny od poziomu przyjmowanych substancji, takich jak paracetamol, witamina C, ikodekstryna.
 • Technologia Sip-in Sampling® - system zasysania próbki krwi na pasek testowy oraz wbudowany czujnik minimalnej objętości próbki zapewniają niezbędną kontrolę pobranej próbki.
 • Wynik jest niezależny od temperatury (w zakresie 5-45°C), wilgotności (w zakresie 10-93%), oraz wysokości nad poziomem morza (do 3048 m n. p. m.)
1 - jest to najszerszy zakres spośród wszystkich glukometrów które znajdują się na polskim rynku. Dane własne uzyskane w oparciu o analizę rynku

Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.