System Monitorowania stężenia Glukozy we krwi


Dokładność, której możesz zaufać

Spełnia zaostrzone wymogi nowej normy EN ISO 15197:2013 dotyczące dokładności pomiaru.
Dawkowanie insuliny w oparciu o dokładny pomiar glikemii zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w doborze dawki, a tym samym zmniejsza ryzyko hipoglikemii i hiperglikemii.

Glukometr CONTOUR®PLUS wraz z paskami testowymi CONTOUR®PLUS to :

 • Technologia Multi Pulse - pozwala uzyskać wyższą dokładność i precyzję podczas pomiaru glikemii.
 • Pomiar Drugiej szansy czyli:
  1. Możliwość uzupełnienia próbki krwi na pasku testowym w czasie 30 sekund, jeżeli pierwsza próbka była niewystarczająca.
   Uzupełnienie próbki krwi nie ma wpływu na dokładność oznaczeń glikemii.
  2. Mniej zmarnowanych pasków testowych.
  3. Ulga dla dłoni, mniej bólu.
Paski testowe CONTOUR®PLUS
Paski testowe
CONTOUR®PLUS
pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników
nawet przy niskich stężeniach glukozy
Dowiedz się więcej >
Contour Next

Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.