Podpis wydawcy

Wydawca:

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000559363
NIP 522-30-29-931
REGON: 361589094
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym: 22.05.2015
Zarząd: TETSUYUKI WATANABE

Opracowanie i obsługa serwisu:

Agencja Reklamowa Opus B
ul. Pijarska 9
31-015 Kraków
tel.: +48 12 429 53 30
fax: +48 12 431 22 33
www.opus-b.pl


Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.