FAQ

Najczęściej powtarzające się pytania z infolinii oraz z telefonów do biura.

Wstęp: Przed skorzystaniem z niniejszego poradnika zalecamy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi glukometru / pasków / nakłuwacza (wersja pełna lub skrócona). Do uzupełnienia.

Do pobrania: Poradnik diabetyka

Spis Treści:

PYTANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW GLIKEMII

Jakie normy glikemii obowiązują na czczo, a jakie po posiłku?
Z czego mogą wynikać różnice w pomiarach glikemii, wykonanych na jednym glukometrze względem innego glukometru?
Z czego wynikają różnice w pomiarach glikemii dokonywanych po sobie, w krótkim odstępie czasu?
Czy można wykonać kilka pomiarów z tego samego nakłucia i czy ma to wpływ na uzyskane wartości glikemii?

PYTANIA DOTYCZĄCE GLUKOMETRÓW

Gdzie mogę otrzymać bezpłatny glukometr?
Co zawiera zestaw Contour Plus?
Na jaki okres glukometry objęte są gwarancją?
Jak sprawdzić glukometr pod kątem poprawności wyników?
Jak wymienić popsuty glukometr?
Na jak długo wystarcza bateria w glukometrze?
Jaki rodzaj baterii znajduje się w glukometrze i gdzie można ją kupić?
Czy można przestawić jednostkę mg/dl w glukometrach na mmol/l?
Czy można usunąć wyniki z pamięci glukometru?
Gdzie można nabyć roztwory kontrolne aby sprawdzić glukometr?
Dlaczego roztwory kontrolne nie są dołączane do zestawu?
Czy paski testowe Contour TS pasują do glukometru Contour Plus?
Czy pasek testowy musi być włożony do glukometru aby podać kroplę krwi?
Dlaczego pasek testowy nie zasysa krwi lub na glukometrze pojawia się błąd E2 lub E3?
Jak ustawić datę w glukometrze?
Dlaczego po włożeniu paska testowego glukometr nie uruchamia się?
Dlaczego na wyświetlaczu w glukometrze pojawia się symbol smutnej buzi?
W jakich warunkach powinno przechowywać się paski testowe do glukometru?

PYTANIA DOTYCZĄCE NAKŁUWACZA MICROLET 2

Jak nazywają się lancety do nakłuwacza? Gdzie można je kupić?
Czy lancetów można używać wielokrotnie?
Co zrobić, gdy nakłuwacz się popsuje?

INNE

Gdzie można otrzymać materiały edukacyjne dotyczące diety?
Gdzie kupić kabel USB oraz pobrać program GlucoContro Home?
Jak mogę otrzymać zeszyt (dzienniczek) samokontroli?PYTANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW GLIKEMII

Jakie normy glikemii obowiązują na czczo, a jakie po posiłku?

*Według Zaleceń PTD 2015
Wyniki stężenia glukozy we krwi wahają się w zależności od przyjmowanych pokarmów, dawek leków, stanu zdrowia, stresu lub aktywności fizycznej. Stężenia glukozy w osoczu u osób zdrowych zwykle utrzymują się w ramach względnie wąskiego zakresu wartości tj. 70-99 mg/dl na czczo. Aby określić wartości odpowiednie dla danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl. W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 zakres glikemii docelowej jest określany indywidualnie.

Z czego mogą wynikać różnice w pomiarach glikemii, wykonanych na jednym glukometrze względem innego glukometru?

Wyników uzyskanych za pomocą glukometrów różnych firm nie powinno się porównywać, ponieważ różnią się one metodami pomiaru. Glukometry dostępne na polskim rynku, w zależności od rodzaju kalibracji, podają stężenie glukozy w odniesieniu do osocza lub krwi pełnej. Glukometry Contour TS oraz Contour Plus, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego kalibrowane są do osocza, przez co w porównaniu z glukometrami starszej generacji, kalibrowanymi do krwi pełnej, mogą wyświetlać wyższe wyniki. Wynika to z faktu, że stężenie glukozy w osoczu jest wyższe niż w krwi pełnej o około 10-15%. Należy również zwrócić uwagę na przyjmowane leki lub preparaty, które mogą mieć wpływ na pomiar stężenia glukozy we krwi. Lista substancji, które mogą wpływać na wynik pomiaru oraz których wpływ jest niwelowany przez glukometry jest dostępna na ulotce dołączonej do pasków testowych.
Należy również pamiętać o tym, że jedynym wynikiem referencyjnym, do którego możemy porównywać wynik uzyskany za pomocą glukometru, jest wynik otrzymany metodą laboratoryjną (w tym samym czasie, z tej samej próbki krwi!). Wynik na glukometrze porównany do wyniku laboratoryjnego powinien spełniać normę ISO 15197:2013. Stanowi ona, że dla stężeń glukozy większych bądź równych 100 mg/dl błąd 95% wyników nie może przekraczać +/- 15% wartości referencyjnej, a dla stężeń mniejszych niż 100 mg/dl +/- 15 mg/dl. Jeśli podane wartości względem wyniku laboratoryjnego są przekroczone, należy skontaktować się w sprawie reklamacji glukometru z naszą infolinią: 0-800 999 090 lub 022 8820 900 - Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Z czego wynikają różnice w pomiarach glikemii dokonywanych po sobie, w krótkim odstępie czasu?

Dwa pomiary wykonane jeden po drugim prawie nigdy nie będą identyczne, ale nie powinny różnić się od siebie znacząco. Dopuszczalne różnice w serii wykonywanych pomiarów podaje aktualnie obowiązująca norma ISO dla glukometrów. Glukometry Contour TS oraz Contour Plus zostały szczegółowo przebadane pod kątem zgodności wyników pomiarów tak, aby spełniać najostrzejsze wymogi normy ISO.
Należy upewnić się, że pomiary były wykonane prawidłowo, tzn. ręce zostały dokładnie umyte wodą z mydłem (nie spirytusem!) oraz wysuszone. Każdy pomiar, powinien być wykonany z nowego nakłucia opuszki palca. Dodatkowo, jeżeli glikemie są oznaczane zaraz po posiłku lub po podaniu insuliny, możliwe jest, że wartość cukru w danym momencie dynamicznie się zmienia, co odzwierciedlają odczyty z glukometru. Należy również pamiętać o tym, aby porównywać wynik uzyskany przy użyciu glukometru jedynie z glikemią oznaczoną metodą laboratoryjną.

Czy można wykonać kilka pomiarów z tego samego nakłucia i czy ma to wpływ na uzyskane wartości glikemii?

W większości glukometrów nie można. Każdy pomiar to nowe nakłucie. W kropli krwi, która pojawia się na powierzchni skóry po jej nakłuciu zachodzą przemiany, mające na celu naprawę uszkodzonej tkanki. Zmiany te powodują, że ponowne wykonanie badania będzie skutkować innym wynikiem. Jest to efekt złożonego procesu krzepnięcia krwi a nie wady glukometru. Podobnie jak przy nadmiernym wyciskaniu kropli z palca, ma to wpływ na dokładność pomiaru. Czas, którego potrzebujemy na dokonanie jednego pomiaru, wymianę paska i podanie kolejnej próbki krwi wydaje się krótki, jednak jest on wystarczająco długi, aby kropla na palcu zmieniła swoją strukturę.
Gdy wykonujemy dwa pomiary z jednej kropli krwi, pobrane próbki mogą być niejednorodne, a więc uzyskane wartości glikemii będą się od siebie różnić.
W przypadku glukometru Contour Plus z technologią „Second Chance Sampling” - Pomiar Drugiej Szansy - możemy uzupełnić (dodać) próbkę krwi w czasie 30 sekund jeżeli pierwsza próbka okazała się niewystarczająca. Uzupełnienie próbki krwi nie ma wpływu na dokładność oznaczeń glikemii.


PYTANIA DOTYCZĄCE GLUKOMETRÓW

Gdzie mogę otrzymać bezpłatny glukometr?

Glukometr można otrzymać w poradni diabetologicznej lub w aptece. W razie problemów z otrzymaniem glukometru prosimy o kontakt z naszą infolinią 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Co zawiera zestaw Contour Plus?

Zestaw Contour Plus zawiera: Glukometr Contour Plus, 5 pasków testowych Contour Plus, Nakłuwacz Microlet 2 z nasadką AST, 5 kolorowych lancetów Microlet, instrukcję obsługi, skróconą instrukcję obsługi, dzienniczek, etui oraz kartę gwarancyjną.

Na jaki okres glukometry objęte są gwarancją?

Gwarancja jest na okres 5 lat i obowiązuje po uzupełnieniu i przesłaniu do siedziby firmy karty rejestracyjnej do glukometru. Karta rejestracyjna znajduje się w opakowaniu glukometru.

Jak sprawdzić glukometr pod kątem poprawności wyników?

Glukometr możemy sprawdzić na dwa sposoby. Podczas badania stężenia glukozy we krwi metodą laboratoryjną lub przesyłając go do sprawdzenia roztworem kontrolnym w siedzibie firmy. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Jak wymienić popsuty glukometr?

Jeśli glukometr wydaje się wadliwy lub uszkodzony, bardzo prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Na jak długo wystarcza bateria w glukometrze?

Baterię należy wymienić, gdy glukometr w sposób ciągły wyświetla symbol baterii lub nie uruchamia się. Żywotność baterii zależy od intensywności użycia glukometru, przewidywany czas działania baterii wystarczy na wykonanie około 1000 pomiarów.

Jaki rodzaj baterii znajduje się w glukometrze i gdzie można ją kupić?

Glukometry korzystają z 3-woltowej baterii litowej o symbolu CR2032 lub ewentualnie DL2032. Baterie te są powszechnie dostępne, można je kupić w kioskach ruchu, sklepach spożywczych, u zegarmistrza itp.
Baterie należy wymienić jeśli ikonka baterii pokazuje się na ekranie glukometru i nie znika.

Czy można przestawić jednostkę mg/dl w glukometrach na mmol/l?

Obecnie dystrybuowane glukometry naszej firmy są fabrycznie ustawione i wyświetlają wyniki wyłącznie w mg/dl – nie ma możliwości przestawienia na inne jednostki

Czy można usunąć wyniki z pamięci glukometru?

Nie ma takiej możliwości.

Gdzie można nabyć roztwory kontrolne aby sprawdzić glukometr?

W celu nabycia roztworów kontrolnych prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią: 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00. Dodatkowo, można przesłać glukometr do siedziby firmy, gdzie na miejscu zostanie sprawdzony. Uprzednio prosimy jednak o kontakt telefoniczny.

Dlaczego roztwory kontrolne nie są dołączane do zestawu?

Glukometry są sprawdzane roztworami kontrolnymi w procesie produkcji i są gotowe do użycia od razu po rozpakowaniu zestawu. Nie ma konieczności sprawdzania ich roztworami kontrolnymi przed pierwszym użyciem.

Czy paski testowe Contour TS pasują do glukometru Contour Plus?

Do glukometru Contour Plus należy kupić paski testowe o takiej samej nazwie, czyli Contour Plus. Paski testowe o nazwie Contour TS nie mogą być używane w glukometrze Contour Plus.

Czy pasek testowy musi być włożony do glukometru aby podać kroplę krwi?

Tak. W celu wykonania badania, najpierw wkładamy pasek testowy do glukometru czekając aż na ekranie pojawi się migająca kropla krwi, która sygnalizuje że glukometr jest gotowy do badania. Jeśli umieścimy pasek z krwią w glukometrze zasygnalizuje on błąd E2 lub E3.

Dlaczego pasek testowy nie zasysa krwi lub na glukometrze pojawia się błąd E2 lub E3?

Może być kilka przyczyn. Przed wykonaniem pomiaru, należy upewnić się, że pasek jest prawidłowo umieszczony w glukometrze i na ekranie wyświetla się migająca kropla krwi. Następnie wykonujemy nakłucie, drugą dłonią podnosimy glukometr i pod kątem prostym, krawędzią na końcu paska testowego w miejscu gdzie znajduje się szara kapilara, dotykamy kroplę krwi. Pasek ,,zasysa” potrzebną ilość krwi i po określonym czasie pomiar wyświetla się na glukometrze.
Błędy E2 lub E3 często wynikają z tego, że krew nakładana jest na pasek od góry lub z boku paska, czyli w miejscu gdzie jest on zamknięty i kapilara zasysająca nie może pobrać próbki do badania. Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób podawać krew na pasek testowy, znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu.
Jeżeli błąd się powtarza, należy skontaktować się z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Jak ustawić datę w glukometrze?

Wciskamy przycisk "M" na glukometrze i trzymamy wciśnięty przez 3 sekundy. Następnie przechodzimy przez kolejne ustawienia. Aby zmienić ustawienia należy używać przycisków przewijania, aż uzyskamy pożądaną datę lub godzinę. Następnie zatwierdzamy wciskając jednokrotnie przycisk "M". Kolejne opcje zmieniamy i zatwierdzamy analogicznie. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu glukometru.

Dlaczego po włożeniu paska testowego glukometr nie uruchamia się?

Przede wszystkim trzeba upewnić się, czy mamy właściwe paski dedykowane do danego glukometru, a ponadto należy się upewnić czy pasek w glukometrze został umieszczony w prawidłowy sposób. Należy upewnić się, że bateria nie jest rozładowana. Jeśli te dwa warunki są spełnione, a glukometr nadal nie działa, należy skontaktować się z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

Dlaczego na wyświetlaczu w glukometrze pojawia się symbol smutnej buzi?

Należy skontaktować się z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.

W jakich warunkach powinno przechowywać się paski testowe do glukometru?

Temperatura przechowywania pasków testowych (jak również data ważności) znajduje się na opakowaniu pasków. Paski testowe Contour Plus można przechowywać w temperaturze 0°C do 30°C, natomiast paski testowe Contour TS w temperaturze od 9°C do 30°C.


PYTANIA DOTYCZĄCE NAKŁUWACZA MICROLET 2

Jak nazywają się lancety do nakłuwacza? Gdzie można je kupić?

Do wszystkich zestawów glukometrów dołączane są lancety oraz nakłuwacz Microlet 2. Lancety kompatybilne z tym nakłuwaczem to Lancety o nazwie Microlet, które można kupić w każdej aptece.

Czy lancetów można używać wielokrotnie?

Lancety do nakłuwacza są jednorazowe i należy zmieniać je po każdym nakłuciu, mimo tego że nakłuwacz używany jest tylko przez jedną osobę. Po zdjęciu "zaślepki" i pierwszym nakłuciu lancet nie jest już sterylny.

Co zrobić, gdy nakłuwacz się popsuje?

Należy skontaktować się z infolinią pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.


INNE

Gdzie można otrzymać materiały edukacyjne dotyczące diety?

Bardzo proszę o zgłoszenie się na infolinię pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00. Istnieje możliwość przesłania materiałów edukacyjnych dotyczących diety, jeśli będą w danym momencie dostępne. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.diabetes.ascensia.pl

Gdzie kupić kabel USB oraz pobrać program GlucoContro Home?

Kabel USB można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.diabetescare.ascensia.pl Program GlucoContro Home do analizy danych z glukometru można bezpłatnie pobrać ze strony www.diabetes.ascensia.pl po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na tej stronie. Program znajduje się w zakładce PRODUKTY – Dodatkowe Produkty – Oprogramowanie GlucoContro Home.

Jak mogę otrzymać zeszyt (dzienniczek) samokontroli?

Prosimy zgłosić się na infolinię pod numerem 0-800 999 090 lub 022 8820 900. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.